INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES​

Organisationsnummer 559110-9078

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du använder våra tjänster, vår hemsida, våra bokningssidor, eller våra webbformulär. Den insamlade informationen kan bland annat inkludera ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vid förekommande fall kan även uppgifter om organisatorisk tillhörighet samlas in. Du kan, oavsett detta, besöka vår hemsida utan att lämna någon av din information.

Vad använder vi din information till?

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Vem äger din information?

Vi har inget ägarskap över den information eller material som du lämnar till oss, bifogar eller laddar upp. Däremot så hanterar vi den information du anger för att kunna förse dig med rätt service i enlighet med dina förfrågningar. 

Vi säljer eller delar inte din personliga information med utomstående parter. Däremot kan vi lämna ut din information om det skulle vara nödvändigt för efterlevnad av lagar och regler, tillämpning av vår integritetspolicy, skydd av våra eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies liksom de flesta webbsidor. Cookies är små filer som en webbsida eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare, vilket gör det möjligt för webbsidans eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och komma ihåg specifik information. Vi använder cookies för att anpassa besökarens upplevelse, samla in statistik, analysera och förstå våra besökares beteende, med syfte att förbättra vår hemsida och våra tjänster.  

Genom att besöka vår hemsida accepterar du att vi använder cookies. Du kan blockera användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare, att göra så kan komma att påverka upplevelsen av vår hemsida. 

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar en rad nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi säkerställer att de system där vi hanterar och lagrar dina uppgifter utgörs av en säker miljö med adekvata åtkomstkontroller. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Hur länge sparar ni min information?

FRENDA AB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av din information kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av informationen kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Hur gör jag om jag vill att ni raderar min information?

Om du inte längre vill ta emot kommunikation från oss eller vill att din information raderas meddela detta på info@frenda.se

Ditt samtycke

Genom att använda våra tjänster, vår hemsida, våra bokningssidor, eller våra webbformulär ger du ditt samtycke till vår integritetspolicy och till att vi behandlar och lagrar din information.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi uppdaterar något i vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna här. 

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller användning av cookies kan du kontakta oss på info@frenda.se

Dataskyddsfrågor

Kontakta dso@frenda.se