FRENDA - för den kvalitetsmedvetna tandläkarmottagningen

FRENDA är ett kraftfullt och användarvänligt webbaserat journalsystem som har utvecklats för att ge den kvalitetsmedvetna mottagningen effektivt stöd i den kliniska vardagen och systemet sätter patienten i fokus. FRENDA är tillgängliga för alla inom tandvården i Sverige.