Äntligen skapar vi en egen utbildningsplattform

Att vår utbildning i journalsystemet genomförts via fjärruppkoppling (online) har varit oundvikligt med tanke på den pandemi som drabbat världen. Vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda våra användare anpassade lösningar, hur dessa olika lösningar kommer se ut är något som i stunden fortfarande diskuteras.Ett steg i detta är att ta fram en FRENDA- utbildningsplattform. […]