Search
Close this search box.

Molnbaserad bildhantering

Frenda Röntgen

Vi vill ge dig mer tid till dina patienter

Frenda Röntgen har utvecklats med enkelhet som ledord

Enklare samarbete

Om en patient varit på en klinik som använder Frenda Röntgen ser du direkt alla röntgenbilder som tagits utan att någon behöver skicka dem till din klinik. Flera användare kan arbeta med bilderna samtidigt, även om ni befinner er på olika platser. Via Medspace och olika exportfunktioner kan du dela information på ett smidigt och patientsäkert sätt.

Automatiska uppdateringar

Uppdateringar av Frenda Röntgen sker kontinuerligt och automatiskt utan att du behöver göra någonting. Du har alltid den senaste versionen och behöver inte lägga ner tid själv eller ta hjälp av en tekniker för att göra uppdateringar. Den tiden kan du ägna åt annat.

Alla bilder på ett ställe

Frenda Röntgen har stöd för att visa röntgenbilder, CBCT och vanliga foton i samma system. Vi kan dessutom konvertera alla dina bilder från tidigare röntgensystem. Det gäller även om du har mer än ett röntgensystem i dagsläget, vilket innebär att du kan samla alla bilder på ett och samma ställe.

Anpassat till dig

Frenda Röntgen anpassas utifrån behoven på din klinik. Allt ifrån layouten på studierna till kvaliteten på bilderna kan anpassas för att möta din kliniks förutsättningar. Frenda Röntgen låter dig bestämma det bästa arbetssättet för just dig.

Flexibelt stöd för utrustning

Frenda Röntgen har stöd för en mängd olika röntgenutrustning och kameror. Du kan välja den som passar just dig bäst, vilket innebär att du inte behöver byta ut din befintliga utrustning eller bildhanteringsprogram bara för att du vill investera i en ny intraoral kamera, sensor, OPG eller annan hårdvara.

Låt oss visa fördelarna med Frenda

I Frenda Röntgen visar vi bara den information du som användare behöver just för stunden - allt för att du ska kunna fokusera på det som är viktigt för att kunna utföra ditt arbete enkelt och effektivt.

Vilken patient som är vald i Frenda Röntgen styrs helt från journalen vilket innebär att du alltid har rätt patient vald när det är dags att ta bilder. Uppdateringar av Frenda Röntgen sker automatiskt och utan att du behöver vara inblandad. Använder du både Frenda Journal och Frenda Röntgen behöver du inte ha någon server på kliniken utan vi tar hand om all lagring och säkerhetskopiering av din patientdata.

Startsidan

Det är från startsidan du som användare utför det mesta av ditt arbete. Här tar du bilder med den utrustning som du använder på kliniken och i menyn till vänster visas alla tidigare studier på patienten. För att byta plats på bilder drar du bara bilden dit du vill ha den.

Vill du importera bilder kan du göra det manuellt men det finns även verktyg för automatisk import av bilder från datorn, till exempel om du tar bilder med en systemkamera eller telefon. Du kan även exportera dina bilder till datorn eller till Medspace i olika bildformat. När du exporterar kan du även välja att anonymisera bilder eller bränna in personuppgifterna direkt på bilden.

Samla alla bilder på ett och samma ställe. Frenda Röntgen har stöd för alla typer av bilder, oavsett om det är röntgenbilder, panoramaröntgen, CBCT-bilder eller vanliga foton.

Importera och exportera bilder. Du kan enkelt importera bilder i alla de vanliga bildformaten samt DICOM, den universella standarden för röntgenbilder. Exportera smidigt en eller flera studier och välj om bilderna ska exporteras som PNG/JPG eller DICOM.

Jämför snabbt bilder från olika studier. Jämförelsevyn gör det möjligt att jämföra en eller flera bilder från olika studier på ett överskådligt sätt.

Frenda Röntgen stödjer ett brett urval av utrustning. Tanken är att du ska kunna välja den utrustning som passar dig bäst och du bestämmer själv vilken utrustning som ska vara tillgänglig i respektive rum.

Dra med muspekaren för att snabbt justera ljusstyrka och kontrast i bilden.

Skapa annoteringar direkt på bilden genom att rita ut markeringar eller skriva text.

Gör mätningar i bilden.

Frenda Röntgen har avancerade verktyg för att ändra bilden. Alla ändringar som gjorts på bilden syns i listen till höger och kan alltid tas bort.

När du gjort ändringar för att förbättra en bild kan du skapa ett makro av dessa för att enkelt kunna applicera samma ändringar på andra bilder. Makrot kan även kopplas till din utrustning så det automatiskt appliceras varje gång du tar en ny bild.

Detaljvyn

I Detaljvyn finns alla avancerade bildhanteringsverktyg samlade. Verktyget för att anpassa ljusstyrka och kontrast är förvalt för att du direkt ska kunna dra i bilden och göra snabba justeringar. Det finns också en rad olika verktyg för annoteringar, transformeringar, mätningar samt zoom och beskärning. Oavsett vilka ändringar du gör på bilden kan du alltid återställa den, så det finns ingen risk för att förstöra originalbilden.

Det finns dessutom flera avancerade verktyg för bildförbättringar som kan användas för att anpassa bilderna utifrån de förutsättningar som du har på just din klinik. Dessa förbättringar kan antingen göras för den enskilda bilden eller sparas som en generell inställning för den specifika utrustningen.

Anpassningar

Arbetssättet på en tandläkarklinik skiljer sig från klinik till klinik. Vi ger därför er möjligheten att anpassa mallar och bildkvalitet utifrån de förutsättningar som du har på just din klinik. Antingen anpassar du standardmallarna som följer med programmet eller så skapar du helt nya mallar som passar just din klinik.

Under fliken makro syns alla bildtransformationer som sparats ned av användarna på klinik och under plugin kan man koppla dessa till respektive utrustning.

Mallar ligger till grund för hur en studie ska se ut. Du kan ändra i befintliga mallar eller skapa nya och anpassa dem helt utefter ert arbetssätt.

Bestäm själv vilken information som ska finnas i en bildcell, till exempel vilka tänder som ska finnas i bilden eller hur bilden ska roteras.

Flytta celler, ta bort celler eller skapa nya celler och utforma layouten precis som du vill ha den.

Så säger våra kunder

Vanliga frågor

Har du fler funderingar - svaret kanske finns här?

I uppstartsavgiften ingår utbildning av samtliga användare samt hjälp med specifika inställningar som ni vill ha på mottagningen. Exempel på sådana inställningar kan vara redigering av mallar eller justering av bildkvalitet.

Vårt mål att vara oberoende av vilken röntgenutrustning ni har på kliniken, eftersom vi anser att det är ni själva som bäst kan bedöma vilken utrustning som passar er bäst. Vi stödjer idag en majoritet av den utrustning som finns på den svenska marknaden och det sker en ständig utveckling för att stödja ännu mer i takt med att ny utrustning lanseras.

För att se en lista på vilken utrustning vi stödjer idag, klicka här

När du beställt Frenda Röntgen kommer vi att kontakta dig för att planera in en uppstart. I samband med detta får du även tillgång till vår digitala utbildningsplattform där samtliga på kliniken får genomföra vår grundutbildning.

Uppstarten tar i normalfallet ungefär tre veckor och består av tre aktiviteter. Först har vi ett teknikmöte med dig där vi testar så all utrustning fungerar som tänkt i Frenda Röntgen. Ungefär en vecka senare har vi ett tillfälle på 30 minuter med hela kliniken där ni har möjlighet att ställa frågor efter att ha genomfört den digitala utbildningen. Efter detta tillfälle kan du börja arbeta skarpt med patienter i Frenda Röntgen. När du använt programmet i en vecka har vi ett valideringsmöte där vi följer upp hur det gått den första tiden och om vi behöver göra några fler anpassningar. Till sist konverterar vi dina tidigare bilder och du är igång fullt ut med Frenda Röntgen.

Vi konverterar idag röntgenbilder från de flesta röntgenprogrammen på marknaden. Kontakta oss för att få reda på om vi kan konvertera dina bilder.

Generellt sett kan man säga att röntgenutrustning är anpassad till att ge den bästa möjliga bilden. Ger en sensor bra bilder behövs vanligtvis inga förbättringar, men eftersom det finns många faktorer som påverkar en röntgenbild, såsom slitage på utrustningen, bildskärmskvalitet, ljussättning i rummet och patientens anatomi, kan det i vissa fall krävas justeringar för en optimal upplevelse. I Frenda Röntgen finns flera avancerade verktyg för att uppnå bästa möjliga resultat.