Sök
Stäng denna sökruta.

Alltid uppdaterade

Lagring och
säkerhetskopiering

Molnbaserat är enkelt, säkert och kostnadseffektivt

Låt oss ta hand det tekniska så att du kan fokusera på dina patienter

Molnbaserade tjänster är inget nytt för oss på Frenda. Vårt molnbaserade journalsystem har varit i drift sedan 2013 och det används idag på hundratals tandvårdsmottagningar. Vi kan erbjuda dig en molnbaserad helhetslösning som inkluderar lagring och säkerhetskopiering av såväl journaler som röntgenbilder. Med en molnbaserad tjänst kan vi centralisera all lagring och säkerhetskopiering av data och erbjuda en enklare, säkrare och mer kostnadseffektiv lösning än de komplexa lokala lösningar du har idag. Det gör att IT-kostnaderna på din mottagning minskar.  Du behöver inte bry dig om allt det tekniska som exempelvis säkerhetsuppdateringar eller byte av hårdvara för servern, det tar vi hand om så att du kan fokusera på dina patienter!

 

Kostnad

Med ett molnbaserat journal- och röntgensystem minskar komplexiteten i din IT-miljö och kostnader för hårdvara, elektricitet, skydd mot strömbortfall, backup-tjänster och support på din lokala server försvinner. Ditt behov av lokal IT-tekniker vid uppdateringar minskar, eftersom vi sköter det jobbet åt dig!

Automatiska uppgraderingar

När du har en server lokalt måste du själv se till att den har den senaste hårdvaran, rätt operativsystem och de senaste säkerhetsuppdateringarna. Med våra molntjänster så slipper du tänka på allt det eftersom vi sköter alla uppdateringar centralt.

Enkel åtkomst till din data

Så länge som du har tillgång till Internet har du tillgång till Frenda, vilket gör att det inte spelar någon större roll var du befinner dig fysiskt när du kopplar upp dig. Du behöver exempelvis inte vara på plats på mottagningen för att granska eller signera journaler och röntgenbilder.

Säker inloggning

Patientdata i Frenda är skyddad av inloggning via stark autentisering vilket innebär att kontroll av användarens identiteten sker på två olika sätt. Frenda använder sig av stark autentisering i form av någonting användaren har (SITHS-kort) och någonting användaren vet (sin kod). All användning av Frenda loggas och kan följas upp.

Säkerhet

All patientdata och kommunikation i Frenda krypteras med nycklar som befinner sig på olika platser så att inte obehöriga kan komma åt informationen. Våra molntjänster har dessutom omfattande virusskydd som alltid hålls uppdaterade. Datahallarna där servrar och annan utrustning står är säkerhetsklassade med omfattande fysiskt skydd, brandskydd och övervakningssystem.

Tillförlitlighet

Med molnbaserad databehandling blir säkerhetskopiering, haveriberedskap och kontinuitet både enklare och bättre. Datahallarna finns på flera olika fysiska platser som speglar data till varandra och balanserar lasten mellan sig, så om ett datacenter drabbas av en olycka så påverkar det inte tjänsten.
Självklart följer vår databehandling alla regulatoriska krav såsom t.ex GDPR

Låt oss visa fördelarna med Frenda

Låt oss ta hand det tekniska så att du kan fokusera på dina patienter