Sök
Stäng denna sökruta.

”Att byta journalsystem kan kännas som ett stort projekt för många, men det behöver inte vara det och det är absolut värt det”

Max, Gunstone technology
Max, Lokal IT-tekniker inom dentalbranschen, Gunstone Technology, Skåne

E-postintervju med Max som arbetar med IT inom dentalbranschen

Hur smidigt gick det att hitta installationsanvisningar och installationsfiler för Frenda

– Det var otroligt smidigt att nå installationsanvisningar och annan relevant dokumentation eftersom allting var samlat under: https://support.frenda.se

Var det enkelt att följa våra installationsanvisningar?

– Första gången jag utförde en Frenda implementation följde jag installationsanvisningen till punkt och pricka, allting fungerade på första försöket. Även övriga guider var välskrivna och utförliga.

Har du även implementerat Frenda Röntgen? I så fall – vad det smidigt?

– Jag har installerat Frenda Röntgen på två enheter tillsammans med två Soredex Digora Optime bildplattescanners. Jag antog det skulle vara en större utmaning på grund av att dessa enheter var lite äldre, men det gick smidigt och lätt. 

Något som ingår i uppgifterna till tekniker vid start är skrivarinställningar som görs i Windows, var det enkelt att få skrivarna att funka på rätt sätt?

– I mitt fall så hade kliniken en nätverksskrivare. Utöver nätverksskrivare hade kliniken även en lokalt installerad kvittoskrivare. Att sätta upp skrivare i Frenda är lätt och något som är uppskattat att man hjälper kliniken med. Skrivare är och kommer alltid förbli en stressfaktor för slutanvändare 😉

Har du varit behjälplig när någon klinik har velat koppla ihop sin betalterminal med Frenda? I så fall – var det smidigt?

– Jag har installerat betalterminaler i samband med mina Frenda installationer. I god tid innan installationen hade jag en bokad tid med en Frenda tekniker som assisterade mig genom hela installationen, vilket jag uppskattade på grund av att jag saknar erfarenhet att installera betallösningar. Allting gick väldigt smidigt.

Hur tycker du vår supports bemötande har varit de gånger du varit i kontakt med dom?

– Varje gång jag har varit i kontakt med Frenda support har jag alltid fått hjälp med allt från lättare till svårare frågor. För mig är det viktigt med tydliga kontaktvägar, vilket Frenda har. Mina tidigare erfarenheter av andra system är att jag behövt kontakta ett företag för journalsystemet och ett annat företag för röntgen.

Hur smidig skulle du bedöma att hela processen är från kommunikationen vid start till att klinken startar upp kliniskt med Frenda?

– Det var mycket smidigare än jag förutspådde. Dels på grund av utförlig och bra dokumentation, dels på grund av att jag i god tid kunde planera mina uppstartsaktiviteter tillsammans med Frenda vilket var väldigt tacksamt eftersom jag inte är på kliniken varje dag.

Du har säkert sett flera dentala system, vad är din uppfattning av Frenda som system – av det du sett?

– För mig som IT tekniker är det en dröm att gå från on-prem till en molnbaserad lösning som Frenda är. Men även ur ett användarperspektiv är Frenda ett mycket kompetent system som är lättnavigerat och lätt att förstå. Av alla användare jag pratat med så är alla mycket nöjda.

Är det någonting annat du vill dela med dig av till kliniker som inte använder Frenda idag?

– Att byta journalsystem kan kännas som ett stort projekt för många, men det behöver inte vara det och det är absolut värt det. Jag lyfter mina 4 främsta punkter till varför man ska byta journalsystem till Frenda:
Trygg lagring – Frenda är ett molnbaserat system, behöver du inte lita på en lokal server eller lokal lagring.
Säkerhet – är även ett säkert system där man använder sitt SITHS- kort med tillhörande pinkod i stället för lokala användare med lösenord som kan komma på villovägar.
Underhåll – Frenda är ett välfungerande och bra system som kräver väldigt lite underhåll, att uppdatera och underhålla systemet är väldigt smidigt. Behovet av IT Tekniker hjälp är minimalt precis som det ska vara!
Användarvänligt – Frenda Erbjuder komplett och välskriven dokumentation för både användare och IT Tekniker, det är med andra ord enkelt att hitta svar på sina frågor och om man inte hittar sina svar finns alltid Frenda Support behjälplig.”


Läs fler artiklar

Fredsgatans Tandvård

”Vi är väldigt nöjda med supporten, alltid trevligt bemötande från de som arbetar där”

En man såt i ett mörkt utrymme och blickar mot en orange ljuskälla utanför bilden

Rätt dialoger gör oss säkrare