Sök
Stäng denna sökruta.

Funktioner som underlättar din vardag.

Frenda Journalsystem

Vi vill att du ska kunna fokusera på tandvård

Frenda Journal ger dig verktyg för att kunna ägna mer av din tid åt tandvård och mindre av din tid åt administration och IT.

Kostnadsfria "tilläggsfunktioner"

I vår licensavgift får du tillgång till många funktioner som normalt sett är dyra tillval. Exempel på "tilläggsfunktioner" som ingår kostnadsfritt är webbtidbok, röststyrning samt lagring och säkerhetskopiering av patientdata.

Business Intelligence

Frenda Power BI är ett rapportverktyg som sammanställer data från journalsystemet och presenterar det på ett överskådligt sätt i form av grafer och tabeller. Rapporterna visar realtidsdata avseende patienter, tidbok- och debiteringsstatistik. Verktyget har lätthanterad filtrering på olika nivåer, från vårdgivarkoncernen till enskilda behandlare på specifika platser. Det ger möjlighet att prioritera verksamheten och underbygger beslutsprocessen.

Automatiska uppdateringar

Frenda uppdateras kontinuerligt och automatiserat, vilket gör att du alltid har tillgång till den senaste versionen utan att behöva göra något själv eller ta hjälp av en tekniker. Du kan istället ägna din tid åt annat än uppdateringar.

Frenda support

I avgiften för Frenda ingår även fri support via fjärruppkoppling. Du väljer själv om du vill kontakta oss över telefon eller mejl. Frendas supportteam består av både personer med teknisk och klinisk bakgrund. Du har också fri tillgång till vår supportportal där vi samlar användarinstruktioner.

Krypterad information

Med MedSpace, som är integrerat i Frenda, kan du säkert skicka konfidentiell information såsom remisser, journaler och röntgenbilder till vilken mottagare som helst. Mottagaren behöver inte ha ett konto för att ta emot och hantera informationen.

Enklare samarbete

I Frenda gäller "en patient, en journal" det innebär att om en patient kommer till dig från en mottagning som använder Frenda så kan du enkelt få tillgång till patientens uppgifter och journal. Det förenklar informationsdelningen vid samarbeten mellan olika mottagningar.

Överskådlig startsida som kan visas på personlig nivå eller för hela kliniken.

Informerande patientlist med flera olika funktioner

Alltid uppdaterad med Försäkringskassan

Hjälpikon som tar dig direkt till rätt hjälpavsnitt om du klickar på den

Startsida och patientlist

På Frendas startsida presenteras aktuell information om mottagningens uppgifter och händelser. Exempelvis förfallna fakturor, osignerade journalrader och ej skickade ersättningsbegäran. Det gör att du som användare alltid har en överskådlig bild över saker som behöver hanteras.

I den tydliga patientlisten framgår patientens uppgifter och eventuell information som är viktig att ta del av, exempelvis CAVE-markeringar visas tydligt för användaren.

Journal

I Frenda:s dynamiska journal väljer du själv hur du vill visa grafik respektive text. Du registrerar status, fynd och åtgärder på det sätt som passar dig bäst. Med flexibla möjligheter för att sortera, filtrera och färglägga journalrader hittar du snabbt rätt information. ​ Välj själv om du vill registrera åtgärd eller tillstånd först.

Markera och registrera status, fynd och behandling på en eller flera tänder samtidigt

Använd behandlingspaket för smidig registrering av kombinerade behandlingar

Möjlighet att formatera och använda textmallar

Registrera i journalen genom att klicka, använda alternativ registrering via tangentbordet eller röststyrning.

Boka tider enkelt via drag and drop eller sök nästa lediga tid

Välj mellan olika visningslägen. Personliga och gemensamma.

Anpassa tidbok och webbtidbok efter din klinik

Via drag and drop kan du boka in patienter från bevakningslistorna för uteblivande, quick-call, och avbokade.

Kalla patienter via revisionslistan via halv eller helautomatisk kallelse

Tidbok

Du får fullständig överblick över bokningar och scheman med vår tidbok. Klicka-och-dra funktionalitet, bevakningslistor, parkeringsruta och tydlig färgkodning är bara några exempel på funktioner som förenklar planeringen av er tid.

Ekonomi

Frenda erbjuder omfattande stöd för betalningar, fakturering, uppföljning och rapportering. Med realtidsuppkoppling mot Försäkringskassan kan du vara trygg i att debiteringar sker med rätt underlag. Bokföringsunderlag kan självklart exporteras i SIE- format.

Flera olika betalsätt: Kort, kontant, faktura, swish och fakturatjänst

Registrera varor och produkter

Direktkoppling till Försäkringskassan

Röststyrning för enkel registrering utan att sitta framför skärmen

Pausa och öppna registreringar obehindrat innan du stänger och avslutar dom

Integrering till journalen för eventuella registreringar på fynd, status eller behandling

Lägg in behandling eller behandlingspaket direkt via parodjournalen

Parodjournal

Vi erbjuder en överskådlig parodjournal där du registrerar parodstatus. Du kan följa upp och jämföra olika registreringstillfällen mot varandra och du får en grafisk indikation på hur status förändrats över tid. Tillsammans med röststyrningen möjliggörs stora tidsbesparingar.

Grunduppgifter

I Frenda håller du enkelt reda på hur varje patient önskar bli kontaktad och kan själv eller per automatik skicka revisionskallelser, påminnelser och övriga meddelanden genom rätt kanal. Vi har stöd för kallelser via SMS, e-post och kallelsekort.

Adress och personuppgifter hämtas och uppdateras automatiskt från folkbokföringen om du har aktiverat kopplingen mot  SPAR (statens person och adressregister)

Hantera revisioner och lägg in önskemål på dagar och tider så hjälper systemet dig att boka lätt och rätt.

Låt oss visa fördelarna med Frenda

Frenda gör att du som användare alltid har nära till den information som du behöver just för stunden, på Frendas startsida exempelvis samlar vi all information om uppgifter eller händelser som behöver hanteras. Det gör att du som användare inte själv behöver utforma manuella rutiner eller bevaka en massa olika listor.

Vi ligger i framkant och använder modern teknik för att kunna ge våra användare ett journalsystem med funktioner som skapar värde. Vi utgår alltid från vetskapen om att arbetsdagen på en tandvårdsmottagning kan vara stressig och att våra användare helst av allt skulle vilja ägna mer tid åt tandvård och mindre tid åt administration och IT.

Kopplingar till andra verktyg

Frenda har kopplingar till verktyg som du behöver

FASS

I hälsodeklarationen finns möjlighet att söka läkemedel direkt i FASS och lägga till dessa på medicinlistan.

Försäkringskassan

Frenda har direktkoppling mot försäkringskassan. Patientens högkostnadsskydd, ersättningsperiod, ATB och STB uppdateras automatiskt i realtid.

E-recept via ApoEx

Förskrivare kan skriva recept direkt i Frenda via ApoEx. Receptet journalförs automatiskt med styrka och dosering.

Betalterminal

Med en kassakopplad betalterminal från Wordline (Bambora) eller Nets överförs beloppet direkt från Frenda till terminalen, vilket minskar risken för fel.

Fakturatjänst

Erbjud flexibla betalningsalternativ med fakturatjänst från Resurs bank, PayZmart och Walley. Fakturan skickas till patienten medan mottagningen får betalningen nästa bankdag.

Röntgenkopplingar

Utöver Frenda Röntgen erbjuder vi kopplingar till de flesta röntgensystem. Du arbetar som vanligt med ditt röntgensystem men har möjlighet att direkt från Frenda öppna patientens bilder.

Folkbokföringsuppgifter via SPAR

Hämta patientens folkbokföringsadress automatiskt via SPAR. Du får information om patienter som ändrat adress eller avlidit.

Krypterad kommunikation

Skicka konfidentiell information, exempelvis remiss eller journal, säkert och krypterat med Medspace.

Så säger våra kunder

Business Intelligence

På vänster sida av rapporten finns filterinställningarna. Här kan man välja vilken filtrering av data man vill
se, t.ex. datumperiod som år, månad eller enskilda dagar. Man kan även filtrera fram data för enskilda
användare.

Om man för musen över sammanställda värden så får man fram några funktionsikoner. Om man klickar
på värdet så stannar ikonerna framme och man kan lättare klicka sig vidare. Om man för musen över
frågetecknet så visas en förklaring till vad värdet visar och i vissa fall hur det räknats fram.

Om man är osäker på vilka val man gjort i filtrering eller andra tillfälliga vy-ändringar och önskar återgå till
ett o-filtrerat läge kan man klicka på ”Återställ filter” ikonen. Tänka på att filterval kan ligga kvar när man
går in i PowerBI rapporten vid nästa tillfälle.

Överst finns menyn för huvudkategorierna

Vissa huvudkategorier har underkategorier som visas under vald huvudkategori.

Då data visas i diagram kan man högerklicka på diagrammet och välja att se data i tabellform.

Då sammanställda värden visas så kan man även se en jämförelse mot samma valda period för
föregående år.

I de detaljerade tabellvyerna kan man fälla ut data för att visa de underliggande nivåerna.
T.ex. År-Månad-dag-Timme

Om man vill studera en del-vy i större detalj kan man föra musen över del-vyn för att visa
funktionsikonerna (2) och därefter klicka på ikonen ”Fokusläge”

Med hjälp av pilarna i funktionsikonerna kan man ändra upplösningen i tabeller, t.ex. från att visa
månader till att visa dagar.

I fokusläget visas hela del-vyn i arbetsfönstret. Klicka på ”Tillbaka till rapporten” för att återgå till
översikts-vyn.

I tabeller som visar data kan man föra musen över enskilda datapunkter för att få en mer detaljerad
beskrivning av datapunkten.

För vissa vyer finns det flera visningslägen. I detta exempel på Prisanalys så visas först jämförelsedata från hela organisationen.

Klicka på länken ”Jämför mot län” för att byta vy.

Nu visas istället jämförelsedata från det aktuella länet

För att återgå till första vyn, klicka på länken ”Jämför mot org”.

Vanliga frågor

Du kanske hittar svaret på dina funderingar här!

Från det att vi har ett påskrivet avtal brukar vi rekommendera att vi planerar in din uppstart tidigast om åtta veckor. Detta för att du ska få rätt förutsättningar att starta upp på ett lugnt och kontrollerat sätt. Har du behov av att komma igång snabbare än så tveka inte att kontakta oss så ser vi hur vi kan lösa det för dig!

Läs mer om hur en uppstart går till här

Ja en inställningsutbildning, en grundutbildning, samt en uppföljningsutbildning ingår i samband med uppstarten.

De allra flesta av våra kunder har redan idag datorer som uppfyller våra tekniska rekommendationer. För att använda Frenda krävs ingen avancerad utrustning. Läs mer om våra tekniska rekommendationer här

Beroende på antal samtidiga användare är våra rekommendationer:

  • 1-4 personer 5/5 Mbit/s
  • 5-10 personer 10/10 Mbit/s
  • 10 eller fler personer 100/100 Mbit/s


Värt att notera är att vår lösning fungerar även med långsammare internet, vissa kunder kör till och med genom internetdelning från sin mobiltelefon.

Fri support via fjärruppkoppling ingår i alla våra licenser. Du väljer om du vill kontakta oss över telefon eller mejl. Våra öppettider är:  måndag – torsdag 8.00 – 17.00 och fredagar: 8.00 –  15.00.

Sedan har du som användare också fri tillgång till vår supportportal med instruktioner som du hittar på support.frenda.se