Funktioner som underlättar din vardag.

FRENDA Journalsystem

Vi vill att du ska kunna fokusera på Tandvård

FRENDA Journal ger dig verktyg för att kunna ägna mer av din tid åt tandvård och mindre av din tid åt administration och IT.

Kostnadsfria "tilläggsfunktioner"

I vår licensavgift ingår tillgång till många funktioner som normalt sett är dyra tillval. Exempel på "tilläggsfunktioner" som ingår kostnadsfritt är webbtidbok, röststyrning samt lagring och säkerhetskopiering av patientdata.

Business Intelligence

FRENDA Power BI är ett rapportverktyg som sammanställer data från journalsystemet och presenterar det på ett överskådligt sätt i form av grafer och tabeller. Rapporterna visar realtidsdata avseende b.l.a. patient, tidbok- och debiteringsstatistik. Med lätthanterad filtrering på allt från hela vårdgivarkoncernen, på kliniknivå eller ner till den enskilda behandlaren på specifika platser. Ett kraftfullt verktyg som ger möjlighet till att prioritera sin verksamhet samt ger ett underlag för en underbyggd beslutsprocess.

Automatiska uppdateringar

Uppdateringar av FRENDA sker kontinuerligt, alla uppdateringar sker automatiskt utan att du behöver göra någonting för att ta del av den senaste versionen. Du behöver inte lägga ner tid på uppdateringar själv eller ta hjälp av någon tekniker. Den tiden kan du ägna åt annat!

FRENDA support

I avgiften för FRENDA ingår även fri support via telefon och mejl. FRENDAs supportteam består av både personer med teknisk och/eller klinisk bakgrund. Du har också fri tillgång till vår supportportal där vi samlar användarinstruktioner både i text- och videoformat. Ta en titt redan nu på www.support.frenda.se!

Krypterad information

Med medspace som är integrerat i FRENDA kan du skicka konfidentiell information. Skicka remisser, journal, röntgenbilder säkert och krypterat till vilken mottagare som helst. Mottagaren behöver inte ha något konto för att läsa och svara på meddelanden.

Enklare samarbete

I FRENDA gäller "en patient, en journal" det innebär att om en patient kommer till dig från en mottagning som använder FRENDA så kan du enkelt få tillgång till patientens uppgifter och journal. Det förenklar informationsdelningen vid samarbeten mellan olika mottagningar.

Överskådlig startsida som kan visas på både individnivå och för hela kliniken 1 of 4 Informerande patientlist med flera olika funktioner 2 of 4 Alltid uppdaterad med Försäkringskassan 3 of 4 Hjälpikon som tar dig direkt till rätt hjälpavsnitt om du klickar på den 4 of 4

Startsida och patientlist

På FRENDAs startsida presenteras aktuell information om mottagningens uppgifter och händelser. Exempelvis förfallna fakturor, osignerade journalrader och ej skickade ersättningsbegäran. Det gör att du som användare alltid har en överskådlig bild över saker som behöver hanteras.

I den tydliga patientlisten framgår patientens uppgifter och eventuell information som är viktig att ta del av, exempelvis CAVE-markeringar visas tydligt för användaren.

Journal

I FRENDA:s dynamiska journal väljer du själv hur du vill visa grafik respektive text. Du registrerar status, fynd och åtgärder på det sätt som passar dig bäst. Med flexibla möjligheter för att sortera, filtrera och färglägga journalrader hittar du snabbt rätt information. ​

Markera och registrera status, fynd och behandling på en eller flera tänder samtidigt 1 of 3 Använd behandlingspaket för smidig registrering av behandlingar 2 of 3 Möjlighet att formatera och använda textmallar 3 of 3
Boka tider enkelt via drag and drop eller sök nästa lediga tid 1 of 5 Personliga och gemensamma visningslägen 2 of 5 Anpassa tidbok och webbtidbok efter din klinik 3 of 5 Boka in patienter från bevakningslistorna för uteblivande, quick-call, eller avbokade via drag and drop 4 of 5 Kalla patienter via revisionslistan via halv eller helautomatisk kallelse 5 of 5

Tidbok

Du får fullständig överblick över bokningar och scheman med vår tidbok. Klicka-och-dra funktionalitet, bevakningslistor, parkeringsruta och tydlig färgkodning är bara några exempel på funktioner som förenklar planeringen av er tid.

Ekonomi

FRENDA erbjuder omfattande stöd för betalningar, fakturering, uppföljning och rapportering. Med realtidsuppkoppling mot Försäkringskassan kan du vara trygg i att debiteringar sker med rätt underlag. Bokföringsunderlag kan självklart exporteras i SIE- format.

Flera olika betalsätt: Kort, kontant, faktura, swish och fakturatjänst 1 of 4 Registrera varor och produkter 2 of 4 Beräkna ersättningen från Försäkringskassan 3 of 4 Direktkoppling till FK 4 of 4
Röststyrning för enkel registrering utan att sitta framför skärmen 1 of 4 Pausa och öppna registreringar obehindrat innan du stänger och avslutar dom 2 of 4 Direkt integrering till journalen för eventuella registreringar på fynd, status eller behandling 3 of 4 Lägg in behandling eller behandlingspaket på direkt via parodjournalen 4 of 4

Parodjournal

Vi erbjuder en överskådlig parodjournal där du registrerar parodstatus. Du kan följa upp och jämföra olika registreringstillfällen mot varandra och du får en grafisk indikation på hur status förändrats över tid. Tillsammans med röststyrningen möjliggörs stora tidsbesparingar.

Grunduppgifter

I FRENDA håller du enkelt reda på hur varje patient önskar bli kontaktad och kan själv eller per automatik skicka revisionskallelser, påminnelser och övriga meddelanden genom rätt kanal. Vi har stöd för kallelser via SMS, e-post och kallelsekort.

Adress och personuppgifter hämtas och uppdateras automatiskt från folkbokföringen om du har avtal med SPAR 1 of 2 Hantera revisioner och lägg in önskemål på dagar och tider så hjälper systemet dig att boka lätt och rätt 2 of 2

FRENDA gör att du som användare alltid har nära till den information som du behöver just för stunden, på FRENDAs startsida exempelvis samlar vi all information om uppgifter eller händelser som behöver hanteras. Det gör att du som användare inte själv behöver utforma manuella rutiner eller bevaka en massa olika listor.

Vi ligger i framkant och använder modern teknik för att kunna ge våra användare ett journalsystem med funktioner som skapar värde. Vi utgår alltid från vetskapen om att arbetsdagen på en tandvårdsmottagning kan vara stressig och att våra användare helst av allt skulle vilja ägna mer tid åt tandvård och mindre tid åt administration och IT

Kopplingar till andra verktyg

FRENDA har kopplingar till en rad verktyg du behöver

FASS

I hälsodeklarationen finns möjlighet att söka läkemedel direkt i FASS och lägga till dessa på medicinlistan.

Försäkringskassan

FRENDA har direktkoppling mot FK. Patientens högkostnadsskydd, ersättningsperiod, ATB och STB uppdateras automatiskt.

E-recept via ApoEx

Förskrivare kan skriva recept direkt i FRENDA via ApoEx. Receptet journalförs automatiskt med styrka och dosering.

Betalterminal

Med en kassakopplad betalterminal från Bambora överförs beloppet direkt från FRENDA till terminalen, vilket minskar risken för fel.

Fakturatjänst

Erbjud flexibla betalningsalternativ med fakturatjänst från PayZmart. Fakturan skickas till patienten medan mottagningen får betalningen nästa bankdag.

Röntgenkopplingar

Utöver FRENDA Röntgen erbjuder vi kopplingar till de flesta röntgensystem. Du arbetar som vanligt med ditt röntgensystem men har möjlighet att direkt från FRENDA öppna patientens bilder.

Folkbokföringsuppgifter via SPAR

Hämta patientens folkbokföringsadress automatiskt via SPAR. Du får information om patienter som ändrat adress eller avlidit.

Krypterad kommunikation

Skicka konfidentiell information, exempelvis remiss eller journal, säkert och krypterat med Medspace.

Så säger våra kunder

Business Intelligence

På vänster sida av rapporten finns filterinställningarna. Här kan man välja vilken filtrering av data man vill se, t.ex. datumperiod som år, månad eller enskilda dagar. Man kan även filtrera fram data för enskilda användare. 1 of 3 Om man för musen över sammanställda värden så får man fram några funktionsikoner. Om man klickar på värdet så stannar ikonerna framme och man kan lättare klicka sig vidare. Om man för musen över frågetecknet så visas en förklaring till vad värdet visar och i vissa fall hur det räknats fram. 2 of 3 Om man är osäker på vilka val man gjort i filtrering eller andra tillfälliga vy-ändringar och önskar återgå till ett o-filtrerat läge kan man klicka på ”Återställ filter” ikonen. Tänka på att filterval kan ligga kvar när man går in i PowerBI rapporten vid nästa tillfälle. 3 of 3
Överst finns menyn för huvudkategorierna 1 of 3 Vissa huvudkategorier har underkategorier som visas under vald huvudkategori. 2 of 3 Då data visas i diagram kan man högerklicka på diagrammet och välja att se data i tabellform. 3 of 3
Då sammanställda värden visas så kan man även se en jämförelse mot samma valda period för föregående år. 1 of 2 I de detaljerade tabellvyerna kan man fälla ut data för att visa de underliggande nivåerna. T.ex. År-Månad-dag-Timme 2 of 2
Om man vill studera en del-vy i större detalj kan man föra musen över del-vyn för att visa funktionsikonerna (2) och därefter klicka på ikonen ”Fokusläge” 1 of 2 Med hjälp av pilarna i funktionsikonerna kan man ändra upplösningen i tabeller, t.ex. från att visa månader till att visa dagar. 2 of 2
I fokusläget visas hela del-vyn i arbetsfönstret. Klicka på ”Tillbaka till rapporten” för att återgå till översikts-vyn. 1 of 2 I tabeller som visar data kan man föra musen över enskilda datapunkter för att få en mer detaljerad beskrivning av datapunkten. 2 of 2
För vissa vyer finns det flera visningslägen. I detta exempel på Prisanalys så visas först jämförelsedata från hela organisationen. 1 of 2 Klicka på länken ”Jämför mot län” för att byta vy. 2 of 2
Nu visas istället jämförelsedata från det aktuella länet 1 of 2 För att återgå till första vyn, klicka på länken ”Jämför mot org”. 2 of 2

Vanliga frågor

Du kanske hittar svaret på dina funderingar här!

Månadskostnaden är 899  kronor per vårdgivare och 349 kronor per användare. I avgiften ingår kontinuerliga uppdateringar samt support.

I samband med uppstarten tillkommer en uppstartsavgift på 11 900 kronor. Vill du konvertera data från ditt tidigare journalsystem så kostar det 12 900 kronor per databas. Samtliga priser anges exkl. moms.

Läs mer om vad som ingår i priset här

Från det att vi har ett påskrivet avtal brukar vi rekommendera att vi planerar in din uppstart tidigast om åtta veckor. Detta för att du ska få rätt förutsättningar att starta upp på ett lugnt och kontrollerat sätt. Har du behov av att komma igång snabbare än så tveka inte att kontakta oss så ser vi hur vi kan lösa det för dig!

Läs mer om hur en uppstart går till här

Ja en inställningsutbildning, en grundutbildning på plats på din klinik, samt en uppföljningsutbildning ingår i samband med uppstarten.

De allra flesta av våra kunder har redan idag datorer som uppfyller våra tekniska rekommendationer. För att använda FRENDA krävs ingen avancerad utrustning. Läs mer om våra tekniska rekommendationer här
Beroende på antal samtidiga användare är våra rekommendationer:

  • 1-4 personer 5/5 Mbit/s
  • 5-10 personer 10/10 Mbit/s
  • 10 eller fler personer 100/100 Mbit/s

Värt att notera är att vår lösning fungerar även med långsammare internet, vissa kunder kör till och med genom internetdelning från sin mobiltelefon!, men det är trots allt en webbaserad lösning så desto snabbare och stabilare internet desto bättre. Därför rekommenderar vi i första hand fiber och kabelanslutna uppkopplingar.

Fri support via telefon eller mejl ingår i alla våra licenser. Våra öppettider är:  måndag – torsdag 8.00 – 17.00 och fredagar: 8.00 –  15.00.

Sedan har du som användare också fri tillgång till vår supportportal med instruktioner i text- och videoformat som du hittar på support.frenda.se