Användarintervju med Maria, klinikchef och legitimerad tandläkare på Tandkliniken i Norr

Användarintervju med Maria, klinikchef och legitimerad tandläkare på Tandkliniken i Norr

Om kliniken

Tandkliniken i Norr hittar du i Härnösand! Vi bedriver sedan tre år tillbaka
allmäntandvård för vuxna patienter. Vi är tre tandläkare, en hygienist och åtta tandsköterskor som arbetar på kliniken. Vår klinik fortsätter ständigt att utvecklas och nu är en till tandläkare och hygienist på gång! Läs mer om kliniken här.

Det roligaste med att arbeta inom tandvården

Det roligaste är mötet med så många olika typer av människor som vi kan hjälpa. Vi har många glada och tacksamma patienter hos oss.

Det är stor tandläkarbrist i hela Västernorrland och många har inte gått till tandläkaren på lång tid fast dom har velat. Patienterna blir glada över att få hjälp hos oss. 

Tandklinikeninorr
Bild från 2019 när kliniken byggdes inför invigning

Varför vi valde FRENDA som journalsystem

Anledningen till att vi ville byta system var att vi saknade en del funktioner i tidboken i vårt tidigare journalsystem. Vi ville enkelt kunna jobba på flera rum med delegerat arbete och det var framförallt den typen av funktionalitet som vi var ute efter när vi började titta på andra journalsystem.

Vid första kontakten med FRENDA fick vi en presentation och introduktion som var väldigt proffsig. Det märktes att ni har hjälpt många kliniker med att byta journalsystem tidigare. Ni har bra koll och kan ert journalsystem. FRENDA journalsystem hade allt vi letade efter i det nya systemet som vi ville ha.  

Den största skillnaden, om man jämför med vårt tidigare journalsystem, är flödet. Det känns mer logiskt i FRENDA och är ett mer pedagogiskt flöde. Jag gillar också grafiken i FRENDA och det är lätt att boka på ett tydligt sätt för delegerat arbete. Det kändes också tryggt att flera större kedjor har valt FRENDA. Man vet att dom har gjort en grundlig research innan dom byter system.

Uppstart FRENDA
Margareta och Irja, Startkoordinatorer FRENDA

Att byta journalsystem

Vi hade bra kontakt med vår startkoodinator Margareta. I samband med starten fick vi bra och tydlig information om allt som skulle göras i samband med bytet. Något vi uppskattade var att vi fick informationen i god tid och bra checklistor. Det var väldigt bra kontakt med FRENDA under hela startprocessen. Det var bara att följa checklistorna och sen ringa och fråga om det var något. Allt flöt på jättebra.

Utbildningen i samband med starten flöt på bra. Det är väldigt fiffigt med den digitala utbildningen som FRENDA erbjuder. Vi uppskattade att få tillgång till utbildningen innan så man kunde ta till sig informationen i god tid och låta allting smälta lite grann.

FRENDA Business Intelligence används både för ekonomin och arbetssättet på kliniken

Som klinikchef är jag den som främst använder FRENDA Business Intelligence. Det är väldigt tydligt och användarvänligt. Varje månadsskifte använder jag det för att titta på statistik för till exempel intäkter, arbetad tid och uteblivande. Jag kan även se timintäkter per behandlare och bokningsgrad.

Eftersom vi jobbar mer och mer med pridebokning så är det väldigt bra att kunna se hur vi utnyttjar det. Rapportverktyget är bra för både ekonomin och för att se hur vi kan utveckla arbetssättet.

Det är också användbart för att planera framåt, att kunna se den planerade arbetstiden och kunna räkna ut tänkt intäkt för budgeten. När jag tittar framåt och planerar kommande år är den planerade arbetstiden en viktig faktor för att kunna se hur kommande år ser ut rent ekonomiskt. Dessa siffror är lätta att få fram i BI och är viktiga när vi gör budget.

Det finns mängder med statistik man kan ta del av som vi ännu inte har börjat använda. Man kan till exempel utveckla det ännu mer genom att lägga in patientkategorier eller egna åtgärder. Vi håller också på att jobba med ett bonussystem och då kommer den totala intäkten ha betydelse eftersom vi kommer att sätta bonus utifrån det.

Marias favoritfunktioner i FRENDA

Tidboken
Jag tycker att tidboken, som den är i FRENDA, med pridebokningen är väldigt bra. Det underlättar när vi arbetar på flera rum. Med översikten i tidboken är det enkelt att se och boka. Man slipper titta i respektive rum om behandlaren är på flera rum och kan i behandlarresursen se om behandlaren är upptagen eller tillgänglig. Den funktionen och tydligheten saknades i tidigare journalsystem

Behandlingsplanen
Det är väldigt smidigt att behandlaren kan planera tiderna direkt från behandlingsplanen och receptionisten enkelt kan boka in tiderna i tidboken med drag and drop eller söka lediga tider.
Det blir väldigt tydligt för alla och underlättar både för behandlaren och receptionisten. Jag gillar också att kunna lägga in att det ska vara ett bestämt antal dagar mellan tiderna. Om behandlaren gör jobbet med behandlingsplanen ordentligt är det bara för receptionisten att följa det och det är toppen!

Maria_Tandläkare
Maria, klinikchef och legitimerad tandläkare på Tandkliniken i Norr

Nyfiken på FRENDA?

Henrik Dillon Åberg
070 789 40 54

Följ gärna oss på våra sociala kanaler!