Skapa din webbtidbok och lägg ut den online!

Webbtidboken i FRENDA har funnits länge och används av allt fler kliniker för varje dag som går! I den senaste uppdateringen av webbtidboken finns nu möjlighet att välja om den bokningsbara behandlingen ska kunna bokas av endast vuxna, endast barn eller barn och vuxna.

Webbtidboken är helt kostnadsfri, ingen extra kostnad tillkommer. Du kan enkelt aktivera webbtidboken själv, instruktioner hittar du på FRENDA supportportal . Du kan även kontakta vår support via telefon eller e-post för hjälp.

“De som ökat sin användning av Facebook mest under pandemin är dock de som är 76 år eller äldre”

Svenskarna och internet

Det är knappast en nyhet att allt fler patienter föredrar att kunna boka sina tider online och att användandet av internet och även sociala medier klättrar uppåt i åldrarna. I ett utdrag från Svenskarna och Internet kan man läsa att:

I alla åldersgrupper på 26 år eller äldre är Facebook det mest använda sociala nätverket. Bland internetanvändare mellan 26–45 år använder nästan 9 av 10 Facebook. De som ökat sin användning av Facebook mest under pandemin är dock de som är 76 år eller äldre, där användningen gått upp med 10 procentenheter, från 53 procent i Q1 till 63 procent i Q3. Instagram tappar en del i användning efter 16–25 år, men mellan 26–45 år använder ändå 8 av 10 det sociala nätverket minst någon gång. I åldrarna 66–75 år använder nära hälften Instagram, och bland de som är 76 år eller äldre är siffran en dryg tredjedel (35%).Källa

Webbtidboken i FRENDA

Webbtidboken i FRENDA anpassas individuellt för hur just du och din klinik vill att den ska användas.
Det finns en rad olika inställningar och funktioner. Du kan till exempel välja om du endast vill att patienter ska kunna boka in nya tider och inte kunna omboka/avboka sin tid online. Men att låta patienterna boka om sina revisionstider via en klickbar länk i SMS / E-post eller kod via kallelsekort kan vara en bra idé för att minska antal samtal och även eventuella uteblivna patienter.

Du väljer vilka behandlingar, resurser och behandlare är bokningsbara online.
Därefter behöver du lägga ut block i schemat som tillåter webbtidbokning. Detta görs via schemablock.

Ett alternativ är att du skapar ett schemablock för endast webbokning som du placerar ut där du vill att patienterna ska kunna boka. Detta kan du göra från vecka till vecka, du kan också ställa om hur många månader framåt i tiden patienterna ska kunna boka. Ett annat alternativ är att du sätter ditt schemablock för behandling som bokningsbart online. Det innebär att alla lediga tider i schemablocket “Behandling” finns tillgängliga i din webbtidbok.

Lägg in webbtidbok på klinikens Facebook,
Instagram och webbsida

Facebook:
1) Logga in på ditt Facebook-konto och gå till klinikens sida
2) Klicka på “Lägg till en knapp”
3) Välj alternativet “Kontakta oss”
4) Klistra in din länk till webbtidboken
5) Klicka på “Spara”

Nu kommer patienterna direkt till din webbokning via knappen “Kontakta oss” på facebook

Instagram:
1) Logga in på din kliniks Instagram-konto på mobilen
2) Klicka på “Redigera profil”
3) I fältet för “Webbplats” – klistra in din länk till webbtidboken
4) Spara genom att klicka uppe till höger

Nu kommer patienterna direkt till din webbokning via länken i din profil på Instagram

Webbsida:
1) Kopiera länken till din webbtidbok och placera den på webbsidan