FRENDA säljer journal- och bildhanteringssystem till Smile Tandvård

FRENDA

Journalsystemutvecklaren Frenda har tecknat avtal med Smile Tandvård om att leverera journal- och bildhanteringssystem till samtliga 45 kliniker på 38 orter. Avtalet löper på tre år och är det hittills största avtal som Frenda tecknat, utöver tidigare avtal med Praktikertjänst. Sveriges två största privata tandvårdsföretag – Praktikertjänst och Smile – har nu valt Frenda som journal- och bildhanteringssystem för samtliga sina kliniker.

Frenda erbjuder ett egenutvecklat journal- och bildhanteringssystem för tandvården som redan idag används av närmare 1 000 mottagningar. Genom avtalet med Smile ökar Frendas marknadsandel till cirka 35 procent av den svenska marknaden för journalsystem i tandvården. Avtalet omfattar såväl journalsystem som bildhanteringssystem, som båda är molnbaserade, till Smiles samtliga kliniker.

– Frenda är idag den enda leverantören på den svenska marknaden som kan erbjuda ett molnbaserat journal- och röntgensystem i en och samma lösning. Informationen lagras på en molnbaserad server som hanteras av oss, vilket innebär att den enskilda kliniken slipper kostnader för drift och underhåll av en lokal server. En molnbaserad lösning innebär också hög säkerhet och kan bidra till en säker informationsdelning mellan olika kliniker, säger Fredrik Jernberg.

– För att svara upp mot de höga krav som ställs på journal- och bildhanteringssystem har vi utvecklat Frenda tätt tillsammans med tandläkare och övrig tandvårdspersonal. Den här affären markerar att allt fler ser fördelarna med vårt erbjudande och att Frenda är en aktör att räkna med i den svenska tandvården, säger Fredrik Jernberg, vd för Frenda.

Under hösten 2020 har systemet pilottestats på två av Smiles klinker med lyckat resultat och utrullningen till resterande klinker slutfördes under våren. Samtliga kliniker inom Smile har nu bytt till Frenda.

– Med Frenda får vi en molnbaserad lösning för både journal och röntgen som minskar komplexiteten i vår IT-miljö. Det ger oss en kostnadseffektiv och säker hantering av patientdata, säger Malin Schmidt, vd på Smile Tandvård, och fortsätter:

– Via Frenda får vi också tillgång till produktionsdata i realtid vilket bidrar till värdefulla insikter i vår fortsatta verksamhetsutveckling. Det är viktigt att vi flyttar till en modern lösning så att vi kan fortsätta möta våra patienters förväntningar och ge dem snabb tillgång till tandvård av hög kvalitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Jernberg, vd, Frenda,
E-post: fredrik.jernberg@frenda.se, Tel: 070 – 0837417

Om Frenda

Frenda grundades i Stockholm 2013 och erbjuder ett molnbaserat journal- och bildhanteringssystem för tandvård. Frenda har över 4 000 aktiva användare runtom i Sverige. Systemet är utvecklat med hjälp av tandläkare med målet att förenkla vardagen för de som arbetar i tandvården och tillhandahålla verktyg som möjliggör att kliniken kan fokusera på sina patienter.

Om Smile Tandvård

Smile Tandvård erbjuder en högkvalitativ och patientsäker tandvård med stor hänsyn till individens behov, Patientfokus har alltid varit en ledstjärna. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Smile Tandvård består för närvarande av mer än 800 medarbetare och 45 kliniker över hela Sverige. I Stockholm, Västerås och Uppsala bedriver Smile Tandvård specialisttandvård under varumärket Colosseum Specialisttandvård. 

Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder. Jacobs Holding engagerar sig långsiktigt för tandvård genom sina investeringar i Colosseum Dental Group i Europa och i North American Dental Group i USA. Jacob Holdings slutgiltiga ekonomiska förmånstagare är Jacobs Foundation som är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar över hela världen.

www.smile.se